Start page2018-10-24T11:46:13+00:00

– APPen vi byggt kommer att bli en succé (ScanTracker)

Lena Möller, JATA Cargo Hbg AB

-Det gör mitt liv så mycket enklare. (Let’s Sell Some Parts)

David Magnusson, Gröna Bildelar Norden AB

Låt bra idéer bli verklighet

En bra idé ska inte stanna i tanken. Om den funnits hos dig ett tag har den säkert slipats flera gånger sedan den först dök upp.
Du har säkert ganska klart för dig vad du vill uppnå. Stanna inte nu. Förverkliga din dröm.

Hur ska det se ut? Hur ska det fungera? Vilka plattformar ska användas? Era behov och önskemål styr helt. Vi hjälper er att välja rätt.

FailSafe har dokumenterad kompetens i  att bygga applikationer för Windows PC och mobila enheter, Android och iOS (Apple).

Utforska nya vägar

Är det möjligt att vara effektiv och få mycket gjort på kort tid utan att det leder till stress eller ger ett sämre resultat? 

Att skapa ett bra flöde i en arbetsprocess är nyckeln till trivsel och en må bra känsla i ett team. Att tillsammans nå det uppsatta målet, där alla vet vad som krävs av gruppen och den enskilda individen är en härlig känsla. En utstakad väg är enkel att följa. En tydlig målbild ska stödjas av processer och program som spar tid, är spårbara och garanterar det resultat som önskas varje gång.

Vi hjälper er att nå målet snabbt och effektivt.

Upptäck framtiden

Blotta tanken att förändra något är ett stort steg för många. Att gå vidare och faktiskt göra förändringen innebär hårt arbete. Det tar tid att bryta ett invant mönster. På vägen kan det ske saker som gör det lätt att ge efter och hamna i de gamla hjulspåren igen. Det är ju så mycket lättare att göra som man alltid gjort, eller?

För att få det resultat som förväntas krävs en plan. Utan en sådan är chansen att lyckas liten och gör kommande förändringar ännu svårare att genomföra.

FailSafe arbetar i tre steg. Om ni redan hunnit med att utföra något av dem själva så hjälper vi er med resterande.

  • Analys av flödet i den befintliga produktionen med fokus på att hitta tidsbesparande lösningar.
  • Skiss tas fram som illustrerar förloppet och blir en digital blueprint för er nya arbetsprocess.
  • Produktion av verktyg som hjälper alla i verksamheten att känna delaktighet. För att omsätta analys och skiss till handling behövs funktioner för att styra, mäta och följa upp verksamheten. Det bygger vi i en programform som passar er. Välj mellan ett Windows program för PC, en mobil applikation till Android eller Apple iOS.